2022 Surf Cup - Youngers

Girls U12 (11) Soccer Chance Academy Soccer Chance Academy 11Gs (Oregon) - Matches

Team ID# 8127
Coach: Dan Ferguson
Managers: Dan Ferguson, Nate Youel